Northern Search
NothernSearch_horisontal_RGB[1]

Salgs- og leveringsbetingelser

Northern Search (NS) fremsender i forbindelse med indgåelse af aftalen om rekruttering et aftalebrev, der underskrives af begge parter.
Aftalebrevet er gældende for den pågældende rekrutteringsopgave, med mindre andet aftales mellem Northern Search og kunden.

Opgavens omfang (leverancen) er nærmere specificeret i aftalen.

Northern Search er berettiget til at fakturere betalingen, i henhold til aftalt betalingsplan. For løbende ydelser forud faktureres ydelsen med den i aftalen angivne periode.

Såfremt et rekrutteringsforløb på foranledning af kunden ønskes tilendebragt før forløbet er afsluttet med fundet af de(n) bedst egnede kandidater, er kunden forpligtet til at betale de i aftalen fastsatte betalinger. Der betales som minimum altid for persontest og annoncering. Såfremt kunden indenfor en periode af 3 måneder efter rekrutteringsforløbet er afbrudt, alligevel ansætter en af de af Northern Search anbefalede kandidater, er kunden pligtig til at betale for hele rekrutteringsforløbet.

Northern Search (NS) gennemfører sin search efter den profil, som kunden efter oplæg fra NS har godkendt.

NS’ arbejde med at udarbejde profil og searche efter den profilerede kandidat sker efter de bedste standarder i branchen og er baseret på NS’ stor erfaring og knowhow inden for rekruttering.

NS screener typisk en lang række kandidater, før en eller flere kandidater, der matcher den aftalte profil bringes i forslag til kunden.

NS har ikke ansvar for kundens endelige valg af kandidat og er ikke involveret i selve ansættelsesprocessen af den valgte kandidat.
NS har ikke ansvar for evt. vildledende eller forfalskede udsagn eller dokumenter, så som eksamensbeviser eller tidligere ansættelsesforhold, som kandidaten har præsenteret for NS i search processen.

Efter at kunden har valgt at ansætte en kandidat som NS har anbefalet ud fra profilen fastlagt af kunden, har NS ikke ansvar for det videre ansættelsesforløb imellem kandidaten og kunden. Om kandidaten eller kunden ønsker at afbryde ansættelsesforhold, uanset årsagen hertil, har ingen indflydelse på NS’ rekrutteringsindsats, som skal honoreres i henhold til den indgåede aftale.

NS yder således ingen form for garanti eller indeståelse for, at kandidaten forbliver i ansættelsen, da NS ingen indflydelse har på dette forhold.
NS har heller ikke ansvar for et nyt replacement forløb i det tilfælde, at kunden eller kandidaten måtte ønske afbryde ansættelsesforholdet.

Under alle omstændigheder er NS’ eventuelle ansvar i tilfælde af udvist simpel eller grov uagtsomhed i arbejdet med at udarbejde profil eller searche efter en egnet kandidat begrænset til maksimalt det honorar, som NS har modtaget fra kunden.